× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.

Co należy wiedzieć o dystrybucji leków?

leki

Obrót lekami to niełatwe zadanie. Substancje te wymagają specjalistycznego transportu, przechowywania czy procedur przepakowywania. W poniższym artykule omówione zostaną najważniejsze informacje o tych zagadnieniach?

Sprowadzanie leków zza granicy

Zanim leki trafią do punktu sprzedaży (np. apteki lub hurtowni, a także wszelkich placówek medycznych), muszą przejść liczne etapy. Po samym procesie zakupu następuje wysyłka. Przy wkraczaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać poddane odprawie celno-skarbowej. Importowane substancje w wielu przypadkach należy także poddać licznym badaniom laboratoryjnym czy próbom. Następnie muszą zostać szybko i sprawnie, a także z zachowaniem odpowiednich warunków temperaturowych przekazane do miejsca docelowego. Firmy farmaceutyczne czy placówki medyczne często zlecają to zadanie podwykonawcom.

Import leków może także przybrać formę importu równoległego. Polega on na zakupie medykamentów w innym kraju Unii Europejskiej i dystrybuowaniu ich poza głównym systemem producenta. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest oszczędność, jak publiczna służba zdrowia dokonuje na refundacji leków. Mniejsze koszty ponoszą także pacjenci. Jest to szczególnie ważne w przypadku droższych leków, które w przeciwnym razie mogłyby znaleźć się poza finansowym zasięgiem większości osób.

Przepakowywanie leków

Czasem lek musi trafić do opakowania innego, niż standardowe. Dzieje się tak przykładowo w czasie jego promocji, kiedy to pakuje się go do zestawu promocyjnego czy standów producenta szukającego nabywców. Przepakowanie leków jest zadaniem wymagającym posiadania licznych zezwoleń. Samo przepakowanie może obejmować:

  • modyfikację wielkości oryginalnego opakowania
  • tłumaczenie załączonych do leku tekstów
  • opracowanie etykiet oraz etykietowanie

W procesie przepakowania należy także uwzględnić prawny obowiązek serializacji leków. Oznacza to zamieszczenie na nim stosownych oznaczeń poświadczających autentyczność danego wyrobu (leku, suplementu diety, kosmetyku).

Wsparcie logistyczne podmiotów medycznych

Wyroby medyczne muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Częstą praktyką jest przekazywanie tego obowiązku podwykonawcom. Zasady magazynowania i dalszej dystrybucji leków reguluje Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Wydajna sieć hurtowni i magazynów umożliwia szybkie docieranie leków do podmiotu, który je zamówił. Spełnienie wszystkich procedur gwarantuje zachowanie właściwości leku i jego bezpieczne stosowanie w procesie leczenia pacjenta.